F r ø b l a n d i n g e r

Frøblandinger for lavereliggende og lite utsatte områder i hele Sør-Norge. Ved spørsmål angående de ulike typene såkorn og såfrø, ring Magne på 906 72 368, eller kom innom.

Frøbl. nr.

(tidl.)

Inneholder

Bruksområde

Pris

Priser

NR 12

R 3

65% timotei Grindstad, 25% engsvingel Fure og 10% engrapp Entopper

Silo-, høy- og beiteblanding for hele Sør-Norge. Vinterherdig og hardfør blanding på Sørvestlandet.

-

-

NR 13

R 7

50% timotei Grindstad, 25% engsvingel Fure, 15% engrapp Entopper, 5% hvitkløver Mikanova og 5% rødkløver Nordi

Vinterherdig og varig silo- og beite- og høyblanding i hele Sør-Norge.

-

-

NR 14

R 2

60% timotei Grindstad, 30% engsvingel Fure og 10% rødkløver.

Silo- og høyblanding i hele Sør-Norge. Ganske hardfør på Vestlandet.

-

-

NR 15

R 1

55% timotei Grindstad, 25% engsvingel Fure, 10% flerårig raigras Napoleon og 10% rødkløver Nordi.

Siloblanding for de beste områdene i Sør-Norge. Middels hardfør blanding for lavlandet i Rogaland/Agder. Kortvarig eng.

-

-

NR 16

R 6

30% timotei Grindstad, 25% engsvingel Fure, 15% engrapp Entopper, 15% flerårig raigras Napoleon, 5% flerårig raigras Condesa, 5% rødkløver Nordi og 5% hvitkløver Milkanova.

Beite- og siloblanding til intensiv drift i de beste områdene i Sør-Norge. Kortvarig eng. Aktuell for en slått deretter beite.

-

-

NR 17

R 5

60% timotei Grindstad, 25% timotei Vega og 15% alsikekløver Alpo.

Høyblanding for alle områder i Sør-Norge. Velegnet til småfè og hest. Kortvarig eng.

-

-

NR 19

R 8

60% flerårig Napoleon, 15% flerårig raigras Condesa, 10% hybrid raigras Polly, 5% westerw. raigras Barspectra, 5% rødkløver Nordi og 5% hvitkløver Milkanova.

Raigrasbasert silo- og beiteblanding for intensiv drift og kortvarig eng i lavereliggende områder på Sør-Vestlandet.

-

-

NR 20

R 9

25% flerårig raigras Napoleon, 30% flerårig raigras Barmaco, 20% flerårig raigras Condesa, 15% engrapp Entopper og 10% hvitkløver Milkanova.

Raigrasbasert beite- og siloblanding for intensiv drift/beite i de beste strøk på Sør-Vestlandet. Aktuell for en slått, deretter beite.

-

-

NR 21

R 11

60% bladfaks Leif, 30% timotei Grindstad og 10% rødkløver Nordi

Varig og yterik silo- og høyblanding for alle områder. Svært tørkesterk.

-

-

NR 22

-

 

 

-

-

NR 23

Nyhet

 

 

-

-

NR 30

Økologisk

28% timotei Grindstad

 

-

-

Nyheter | Såvarer | Spøneballer og Torvstrø | Kunstgjødsel | Traktorarbeid | Plantevernmidler | Hvor holder vi til? | Ta kontakt | Om oss

Webmaster: Olav Espedal   Copyright © 2014 Magne Espedal

Denne siden er generert av GoOnline