K u n s t g j ø d s e l

Vi selger kunstgjødsel primært fra Yara, men også fra andre aktører, for at du skal kunne få best pris og kvalitet!
Ring Magne for pristilbud. Telefon: 51 65 41 16 / 906 72 368.

Varenavn

NPK 18 - 3 - 15

NPK 21 - 4 - 10

NPK 22 - 2 - 12

NPK 25 - 2 - 6

NPK 11 - 5 - 18

NPK 20 - 0 - 10

N 27% +7% S

N 34% Ammoniumnitrat

K 49% Kaliumklorid

Nyheter | Såvarer | Spøneballer og Torvstrø | Kunstgjødsel | Traktorarbeid | Plantevernmidler | Hvor holder vi til? | Ta kontakt | Om oss

Webmaster: Olav Espedal   Copyright © 2014 Magne Espedal

Denne siden er generert av GoOnline