S p ø n e b a l l e r   o g   T o r v s t r ø

Flere typer - konkurransedyktige priser

Steller du godt med dyrene dine behøver du spøne, eller torvstrø, av god kvalitet.
Vi har for tiden 5 typer spøneballer, og 2 typer torsvstrø på lager.
Kvaliteten på de ulike typene varierer fra helt fin til grov.


-Priser er fra kr 60 eks. mva pr  balle.
-Større kvanta kan leveres. Ta kontakt.

Tilbake til hovedsiden

Nyheter | Såvarer | Spøneballer og Torvstrø | Kunstgjødsel | Traktorarbeid | Plantevernmidler | Hvor holder vi til? | Ta kontakt | Om oss

Webmaster: Olav Espedal   Copyright © 2014 Magne Espedal

Denne siden er generert av GoOnline