S t r ø

Flere typer - konkurransedyktige priser

Steller du godt med dyrene dine behøver du strø av god kvalitet. Vi har flere typer spøneballer på lager. Kvaliteten på de ulike typene varierer fra helt fin til grov.
Torvstrø har vi både med og uten spon.
Raspshalm har vi i storsekk.
Luzerne-høy til høns og kylling har vi også.

-Konkurransedyktige priser.
-Større kvanta kan leveres. Ta kontakt.

Tilbake til hovedsiden

Nyheter | Såvarer | Strøvarer | Kunstgjødsel | Traktorarbeid | Plantevernmidler | Her holder vi til | Ta kontakt!

Copyright © 2021 Magne Espedal

Denne siden er generert av GoOnline